top of page
fern 2.jpg

FERN TAYLOR-WRIGHTON

Llysgennad Brand

Mae Fern yn feiciwr digwyddiadau amatur a blogiwr cyfryngau cymdeithasol wedi'i leoli yn Swydd Gaerwrangon. Mae hi'n cystadlu ei 3 gaseg mewn ystod o weithgareddau, gan gynnwys British Eventing, Riding Club, Show Jumping a Dressage. Prynodd ei holl geffylau yn ifanc ac mae wedi dod â nhw arni ei hun gyda chymorth ei mam a'i hyfforddwyr. Mae hi wedi mwynhau ail-hyfforddi rasiwr cyn-fflat Mocha i lefel BE100 yn arbennig. Yn 2016 a 2017 gosodwyd Fern yn y 10 uchaf ym Mhencampwriaethau Glaswellt BE100 yn Badminton, gan orffen ar ei sgôr dressage ar ei merlen Connemara Tillyochie Atraction. Mae hi hefyd wedi mwynhau cystadlu ym Mhencampwriaethau Digwyddiad BRC yn 2019 ar y ddwy gaseg arall Grape Tree Assaria (Mocha) a Barrowgurney Kore (Kore).

“Mae pad gwres Epiony wedi bod yn hanfodol wrth gadw fy 3 gaseg yn hapus ac yn iach. Pan ddônt yn eu tymor ac oherwydd eu bod yn naturiol hirach yn y cefn, gallant adeiladu tensiwn / tyndra y tu ôl i'r cyfrwy. Rwy'n defnyddio'r pad gwres wrth fynd i'r afael cyn pob taith i gynhesu a lleddfu'r ardal hon. Mae'r gwahaniaeth yn enfawr, maen nhw'n llawer mwy rhydd yn eu symudiad ac yn hapus yn eu gwaith. Mae'r pad gwres wedi bod yn newidiwr gêm go iawn i mi felly rydw i wrth fy modd o fod yn rhan o'r tîm! ”
-Fern Taylor Wrighton

www.instagram.com/fern.wrighton.eventing

Fern Taylor-Wrighton: Meet The Team
bottom of page