top of page
1.jpg

JOANNE SHAW

Llysgennad Brand

Dechreuodd Joanne Shaw reidio yn ei harddegau cynnar. O 16 oed cafodd ei hyfforddi gan farchogion enwog ym mhob disgyblaeth.
Sefydlodd ei chynhyrchiad a'i iard Lifrai ei hun yn 21 oed yn Sir Gaer. Nawr 33 mae Joanne yn brofiadol iawn gyda cheffylau ifanc a chystadleuaeth ac mae wedi dysgu sut i gael ceffyl newyddian i'r brig.

Mae hi'n adnabyddus am gynhyrchu WHP, Marchogaeth ceffylau, haciau, cobiau sioe, lliwiau a Brodorion. ceffylau newyddian cymwys i RIHS a HOYS.
Wrth gystadlu, enillodd Joanne lawer o bencampwriaethau WH fel Cwpan Aur yr Arglwydd Leverhulme, enillydd Rhuban Glas Tegeirian yr Anialwch ddwywaith, enillydd Cwpan Aur BSPS 4 gwaith, Pencampwr y Pencampwyr ac mae wedi cynrychioli Tîm Ceffylau Gweithio Lloegr yn y BSPS, gan ennill aur unigol fel yn ogystal ag enillydd tîm.

Pan ddaeth Joanne yn hen ar gyfer y BSPS, ymunodd â chymdeithas BSHA ac o'r blaen mae wedi mynd â chobiau a marchogaeth ceffylau i HOYS.
Hoff ganlyniadau Joanne yw Champion Working Show Horse & 2il oruchaf wrth gefn yn Sioe Bencampwriaeth BSHA ar ei cheffyl Esanto ei hun a 4ydd HW Cob ar Daybreak Lad yn 2016.

Ers 2017 mae Joanne wedi cymryd hoe o farchogaeth yn y cylch mae Joanne wedi bod yn canolbwyntio ar Gynhyrchu Ceffylau i'w perchnogion farchogaeth, Sales Livery a phrynu a gwerthu ceffylau gan adeiladu ei henw brand Redshaw Prefix.
Mae cael ein lleoli yn Red House Stables, lleoliad canolog gyda chyfleusterau prawf rhagorol yr ochr hon i'r busnes hwn wedi bod yn hynod o brysur ...
Er bod Joanne yn ddigon prysur fel y mae, ni all reoli ei hochr gystadleuol ac mae'n ymddangos y bydd hi'n dychwelyd i'r sioe ac yn neidio cylch 2021 nesaf! Yn ffodus mae gan Joanne dîm gwych y tu ôl iddi i helpu i wneud i hyn i gyd ddigwydd.

www.joanneshawequestrian.com

Joanne Shaw: TeamMember
bottom of page