top of page
jonty evans.jpg

EVON JONTY

Llysgennad Brand

Mae Jonty Evans wedi bod yn cynnal yn rhyngwladol ers dros 20 mlynedd. Mae wedi cystadlu'n llwyddiannus yn rhyngwladol ac yn teithio i gystadlaethau mewn sawl rhan o'r DU ac Ewrop.

Yn 2016 cynrychiolodd Jonty a Cooley Rorkes Drift Iwerddon yng Ngemau Olympaidd Rio - gorffen y 9fed safle gwych yn y rownd derfynol unigol oedd y penllanw - mae nodau'r flwyddyn nesaf eisoes yn y camau datblygu!

Mae rhai o lwyddiannau Jonty hyd yma yn cynnwys nifer o'r 10 placings gorau ar 3 * gyda Double Dutch V ac yn ennill a phlacio ar Lefel Uwch gyda Cooley Rorkes Drift. Mae gan Jonty hefyd ddetholiad cryf o geffylau ifanc sy'n graddol weithio trwy'r lefelau.


https://www.facebook.com/jontyeventing/

Jonty Evans: Meet The Team
bottom of page