top of page
sarahl3.jpg

SARAH LANGLEY

Llysgennad Brand

Mae Sarah yn Nyrs Filfeddygol Gofrestredig ac mae'n gweithio mewn practis atgyfeirio anifeiliaid bach orthopedig yn ogystal â sioe yn neidio ei cheffyl Freddie i fyny i lefel heliwr llwynogod.

"Mae'r pad yn dda i ddefnyddio llawfeddygaeth ôl-asgwrn cefn a llawfeddygaeth ôl-orthopedig ac fe'i defnyddir hefyd ar ein cleifion cyn llawdriniaeth i gadw eu tymereddau i fyny ar ôl cael eu premed. Rydym yn cael trafferth gyda thymheredd yn ein cleifion oherwydd bod yr anesthetig cyffredinol yn eu gostwng."
-Sarah Langley

Sarah Langley: TeamMember
bottom of page